Език

Правила и условия

Въведение

Настоящите общи условия ("Общи условия", "Споразумение") са споразумение между Оператора на уебсайта ("Swiss Food", "нас", "ние" или "наш") и Вас ("Потребител", "Вие" или "Ваш"). Настоящото Споразумение определя общите условия за използването от Ваша страна на swissfood.store уебсайта и всички негови продукти или услуги (наричани общо "Уебсайт" или "Услуги").

Swiss Food е еднолично дружество със седалище в Швейцария, официално регистрирано в Търговския регистър CHE-445.834.972.

Приемане на тези условия

Потвърждавате, че сте прочели настоящото споразумение и сте съгласни с всички негови условия. Използвайки Уебсайта или неговите Услуги, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящото Споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на настоящото Споразумение, нямате право да използвате или да имате достъп до Уебсайта и неговите Услуги.

Сметки и членство

Ако създадете акаунт в Уебсайта, Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на Вашия акаунт и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват в рамките на акаунта, и за всички други действия, предприети във връзка с него. Можем, но нямаме задължение, да наблюдаваме и преглеждаме нови акаунти, преди да можете да влезете и да използвате нашите Услуги. Предоставянето на невярна информация за контакт от какъвто и да е вид може да доведе до прекратяване на акаунта ви. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт или за други нарушения на сигурността. Ние няма да носим отговорност за никакви действия или бездействия от Ваша страна, включително за всякакви щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или бездействия.

Членство се разрешава само на пълнолетни лица, които са навършили пълнолетие съгласно законите на страната на пребиваване.

Политика за поверителност

Уважаваме поверителността ви и се ангажираме да защитаваме личната ви информация. Моля, запознайте се с нашата [Политика за поверителност](https://swissfood.store/privacy-policy/) за да разберете как събираме, използваме и защитаваме вашата информация. Като използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате с практиките, описани в нашата Политика за поверителност.

Потребителско съдържание

Ние не притежаваме никакви данни, информация или материали ("Съдържание"), които предоставяте на Уебсайта в хода на използването на Услугата. Вие носите пълната отговорност за точността, качеството, целостта, законността, надеждността, уместността и собствеността върху интелектуалната собственост или правото на използване на цялото предоставено Съдържание. Можем да наблюдаваме и преглеждаме Съдържанието на Уебсайта, предоставено или създадено от Вас при използване на нашите Услуги. Освен ако не е изрично разрешено от Вас, използването на Уебсайта от Ваша страна не ни предоставя лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, модифициране, публикуване или разпространение на създаденото от Вас Съдържание. Но Вие ни предоставяте разрешение за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване и изпълнение на Съдържанието на Вашия потребителски акаунт единствено както е необходимо за целите на предоставянето на Услугите на Вас. Без да ограничаваме което и да е от тези изявления или гаранции, ние имаме правото, макар и не задължението, по собствена преценка да отказваме или премахваме всяко Съдържание, което по наше разумно мнение нарушава някоя от нашите политики или по някакъв начин е вредно или неприемливо.

Услуги

Swiss Food показва каталог с продукти за покупка на своя уебсайт.

Swiss Food се занимава с препродажба на пакетирани храни, произведени в Швейцария, и организира доставки до частни клиенти. Swiss Food не произвежда и не се занимава с производство на каквито и да било храни.

Отказ от гаранции

Продуктите и услугите, налични на нашия уебсайт, се предоставят "такива, каквито са", без никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на права. Ние не гарантираме, че закупените от вас продукти или услуги ще бъдат точно такива, каквито са описани на уебсайта, или че ще бъдат достъпни без прекъсване.

Покупки

 • Плащания:

  Плащането трябва да се извърши предварително и за цялата дължима сума (доставка + стоки) чрез системите за плащане, показани на сайта (Paypal, Stripe или други подобни). Не приемаме други форми на плащане, различни от тези, които са достъпни на сайта.

 • Валути:

  Референтната и базовата валута е швейцарският франк (CHF).
  Плащанията могат да се извършват в други валути на нашия уебсайт и в други канали за продажба. По време на покупката, ако изберете валута, различна от базовата, се извършва обменен курс въз основа на услугите на трети страни към момента на покупката.

 • Грешка при закупуване:

  Ако покупката е направена по погрешка, клиентът трябва да ни уведоми незабавно чрез формуляра за контакт в рамките на 24 часа, в противен случай поръчката ще се счита за ефективна. Ако потребителят не уведоми навреме, 20% ще бъде удържана от общата сума за административни такси и такси за възстановяване от трета страна доставчик на плащания.

 • Наличност на продукта:

  Стремим се да актуализираме нашия онлайн инвентар, за да отразяваме наличността на продуктите. При изключителни обстоятелства обаче може да има разминаване между наличността на продукта, показана на уебсайта, и действителната наличност в нашия склад. Ако поръчан продукт не е наличен поради логистични причини, ние се ангажираме с едно от следните действия:

  a. Замяна с еквивалентен продукт: С удоволствие ще заменим недостъпния продукт със съпоставима алтернатива, която има сходни характеристики и съпоставима стойност. Преди да пристъпим към замяната, ще се свържем с Вас, за да Ви предоставим подробна информация за предложения заместващ продукт и да получим Вашето одобрение.

  b. Възстановяване: Ако замяната с еквивалентен продукт не е приемлива за вас, ние ще възстановим цялата сума, платена за недостигащия продукт. Възстановяването ще бъде обработено, като се използва оригиналният метод на плащане в рамките на разумен срок.

 • Възстановяване на суми и връщане:

  По принцип възстановяването на суми се извършва само в случай на грешка от страна на Swiss Food, за повредени или липсващи стоки.

  Ако продуктите са били изпратени, не приемаме заявки за възстановяване (освен в случаите, изброени по-горе).

  Ако пакетът, който е бил създаден и изпратен правилно, не бъде получен от клиента, не може да бъде възстановена сума.

  Swiss Food не приема връщане на стоки и изключва всякаква отговорност след изпращането на стоките (вж. глава Отговорност).

  Възстановяването на суми не включва разходите за доставка, като по принцип Swiss Food възстановява само разходите за продуктите.

  Всички изпратени пакети са застраховани от доставчика на транспортни услуги.

  Разходите за доставка се възстановяват в случай на повреда или загуба на пакета. За да получите пълно възстановяване на сумата, трябва да изчакате потвърждение от швейцарските пощи или от куриерите, използвани за транспорт (това става само след изпращане на официално искане до съответните служби). 
  Обикновено този процес изисква 30-дневно изчакване, преди да получите отговор от пощенската или куриерската служба.

  Исканията за възстановяване на суми трябва да бъдат изпратени в писмен вид по имейл или чрез формуляра за контакт на нашия сайт.

Условия за доставка и доставяне

Правим всичко възможно, за да изпратим продуктите ви възможно най-бързо. Въпреки това, времето за доставка е само приблизително и ние не гарантираме, че продуктите ще пристигнат в посочените срокове.. Освен това не носим отговорност за забавяне на доставката, причинено от обстоятелства извън нашия контрол, като например забавяне на куриер, митнически проблеми и др.

Време за подготовка на пратката:

Стандартното време за подготовка на пратка за поръчка е 3 работни дни. При определени обстоятелства обаче този срок може да бъде удължен до 5 работни дни. Под "работни дни" се разбират работните дни от понеделник до петък, с изключение на швейцарските празници.

Подчертава се, че времето за подготовка на пратката не включва времето за доставка.. Следователно, за да изчисли общото очаквано време за доставка на поръчката, потребителят трябва да вземе предвид както времето за подготовка на пратката, така и очакваното време за изпращане.

Управление на данни

Предприемаме подходящи мерки за защита и архивиране на данните, свързани с използването на нашия Уебсайт и Услуги. В случай на хардуерна повреда или загуба на данни ще се постараем да възстановим резервните копия, за да сведем до минимум въздействието и времето за престой.

Връзки към други уебсайтове

Въпреки че този Уебсайт може да препраща към други уебсайтове, ние не предполагаме, пряко или косвено, одобрение, асоциация, спонсорство, одобрение или връзка с който и да е свързан уебсайт, освен ако това не е изрично посочено тук. Ние не носим отговорност за проучване или оценка и не гарантираме за предложенията на фирми или физически лица или за съдържанието на техните уебсайтове. Не поемаме никаква отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните изявления и другите условия за използване на всеки уебсайт, до който имате достъп чрез връзка от този Уебсайт. Препращането ви към други уебсайтове извън сайта е на ваш собствен риск.

Промени и изменения

Запазваме си правото да променяме настоящото Споразумение или своите политики, свързани с Уебсайта или Услугите, по всяко време, което влиза в сила след публикуването на актуализирана версия на настоящото Споразумение на Уебсайта. Когато го направим, ще променим датата на актуализация в долната част на тази страница. Продължаването на използването на Уебсайта след такива промени ще представлява Вашето съгласие с тези промени.

Ограничаване на отговорността

В максималната степен, позволена от закона, Swiss Food не носи отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални, наказателни или последващи щети, включително, но не само, за загуба на печалби, данни, употреба, добра репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) Вашия достъп до или използване на услугата, или невъзможност за достъп или използване на услугата; (ii) поведението или съдържанието на трета страна в услугата; (iii) каквото и да е съдържание, получено от услугата; и (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали се основават на гаранция, договор, деликт (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани за възможността за такива щети, и дори ако се установи, че дадено средство за защита, посочено в настоящия документ, не е изпълнило основната си цел.

Отговорности

Swiss Food носи отговорност за продуктите до първата точка на контакт на пощенската служба на територията на Швейцария.

Клиентът е отговорен за вноса на продуктите в собствената си страна, както и за други разходи, които не се покриват от нашата услуга. и вносни митнически такси.

Свържете се с нас

Ако желаете да се свържете с нас, за да разберете повече за това Споразумение, или искате да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с него, можете да го направите чрез формуляра за контакт.

Компетентен правен форум

Всички спорове във връзка с тези условия са от изключителната юрисдикция на обикновените съдилища на Белинзона, Швейцария (CH).
(Конвенция от Лугано, CLug; SR 0.275.12)

Бърза доставка

Проследени пратки

Международна доставка

100% от Швейцария

100% Сигурно плащане

PayPal / MasterCard / Visa