Γλώσσα

Όροι και προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ("Όροι", "Συμφωνία") αποτελούν συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή της ιστοσελίδας ("Swiss Food", "εμάς", "εμείς" ή "μας") και εσάς ("Χρήστης", "εσείς" ή "σας"). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς. swissfood.store ιστοσελίδα και οποιαδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της (συλλογικά, "Ιστοσελίδα" ή "Υπηρεσίες").

Η Swiss Food είναι ατομική επιχείρηση με έδρα την Ελβετία, επίσημα εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο CHE-445.834.972.

Αποδοχή των παρόντων όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών της συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του.

Λογαριασμοί και μέλη

Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες γίνονται σε σχέση με αυτόν. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε νέους λογαριασμούς προτού συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων.

Η ιδιότητα μέλους επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες που είναι ενήλικοι σύμφωνα με τους νόμους της χώρας διαμονής τους.

Πολιτική απορρήτου

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην [Πολιτική απορρήτου](https://swissfood.store/privacy-policy/) για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Περιεχόμενο χρήστη

Δεν κατέχουμε οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό ("Περιεχόμενο") που υποβάλλετε στον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την κυριότητα ή το δικαίωμα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας όλου του υποβαλλόμενου Περιεχομένου. Μπορούμε να παρακολουθούμε και να επανεξετάζουμε το Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλλετε ή δημιουργείτε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από εσάς, η χρήση του Ιστότοπου από εσάς δεν μας παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που δημιουργήθηκε από εσάς. Μας παραχωρείτε όμως την άδεια να έχουμε πρόσβαση, να αντιγράφουμε, να διανέμουμε, να αποθηκεύουμε, να μεταδίδουμε, να αναδιαμορφώνουμε, να προβάλλουμε και να εκτελούμε το Περιεχόμενο του λογαριασμού χρήστη σας αποκλειστικά και μόνο όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιορίζουμε οποιεσδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή επιλήψιμο.

Υπηρεσίες

Η Swiss Food εμφανίζει έναν κατάλογο των προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν στον ιστότοπό της.

Η Swiss Food ασχολείται με τη μεταπώληση συσκευασμένων τροφίμων που παράγονται στην Ελβετία και την οργάνωση αποστολής σε ιδιώτες πελάτες. Η Swiss Food δεν παράγει ή παρασκευάζει κανένα είδος τροφίμου.

Αποποίηση εγγυήσεων

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Δεν εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράζετε θα είναι ακριβώς όπως περιγράφονται στον ιστότοπο ή ότι θα είναι διαθέσιμα χωρίς διακοπή.

Αγορές

 • Πληρωμές:

  Η πληρωμή πρέπει να γίνει εκ των προτέρων και για ολόκληρο το ποσό που οφείλεται (αποστολή + εμπορεύματα) μέσω των συστημάτων πληρωμής που εμφανίζονται στον ιστότοπο (Paypal, Stripe ή παρόμοιο). Δεν δεχόμαστε άλλες μορφές πληρωμής εκτός από αυτές που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

 • Νομίσματα:

  Το νόμισμα αναφοράς και βάσης είναι το ελβετικό φράγκο (CHF).
  Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε άλλα νομίσματα στην ιστοσελίδα μας και σε άλλα κανάλια πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια της αγοράς, εάν επιλέξετε ένα νόμισμα διαφορετικό από το βασικό νόμισμα, πραγματοποιείται μια συναλλαγματική ισοτιμία με βάση τις υπηρεσίες τρίτων κατά τη στιγμή της αγοράς.

 • Σφάλμα αγοράς:

  Εάν μια αγορά έχει πραγματοποιηθεί κατά λάθος, ο πελάτης πρέπει να μας ειδοποιήσει αμέσως μέσω της φόρμας επικοινωνίας εντός 24 ωρών, διαφορετικά η παραγγελία θα θεωρηθεί έγκυρη. Εάν ο χρήστης δεν ειδοποιήσει εγκαίρως, το 20% θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό για διοικητικά έξοδα και έξοδα επιστροφής από τον τρίτο πάροχο πληρωμών.

 • Διαθεσιμότητα προϊόντος:

  Προσπαθούμε να ενημερώνουμε το ηλεκτρονικό μας απόθεμα ώστε να αντικατοπτρίζει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξει απόκλιση μεταξύ της διαθεσιμότητας των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο και της πραγματικής διαθεσιμότητας στην αποθήκη μας. Εάν ένα παραγγελθέν προϊόν δεν είναι διαθέσιμο για λόγους υλικοτεχνικής υποστήριξης, δεσμευόμαστε για μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  a. Αντικατάσταση με ισοδύναμο προϊόν: Είμαστε ευτυχείς να αντικαταστήσουμε το μη διαθέσιμο προϊόν με μια συγκρίσιμη εναλλακτική λύση που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά και συγκρίσιμη αξία. Πριν προχωρήσουμε στην αντικατάσταση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο προϊόν αντικατάστασης και να λάβουμε την έγκρισή σας.

  b. Επιστροφή χρημάτων: Εάν η αντικατάσταση με ισοδύναμο προϊόν δεν είναι αποδεκτή από εσάς, θα σας επιστρέψουμε πλήρως το ποσό που καταβάλατε για το μη διαθέσιμο προϊόν. Η επιστροφή χρημάτων θα διεκπεραιωθεί χρησιμοποιώντας την αρχική μέθοδο πληρωμής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 • Επιστροφές και επιστροφές:

  Κατ' αρχήν, οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση λάθους εκ μέρους της Swiss Food, για κατεστραμμένα ή ελλιπή προϊόντα.

  Εάν τα προϊόντα έχουν αποσταλεί, δεν δεχόμαστε αιτήματα επιστροφής χρημάτων (εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω).

  Εάν το πακέτο που έχει ρυθμιστεί και αποσταλεί σωστά και δεν παραληφθεί από τον πελάτη, δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων.

  Η Swiss Food δεν δέχεται επιστροφές αγαθών και αποκλείει κάθε ευθύνη μετά την αποστολή των αγαθών (βλ. κεφάλαιο "Ευθύνη").

  Οι επιστροφές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, κατ' αρχήν μόνο τα προϊόντα επιστρέφονται από την Swiss Food.

  Όλα τα αποστελλόμενα πακέτα είναι ασφαλισμένα μέσω του παρόχου αποστολής.

  Τα έξοδα αποστολής επιστρέφονται σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του πακέτου. Για να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, θα πρέπει να περιμένετε την επιβεβαίωση από τα Ελβετικά Ταχυδρομεία ή τις εταιρείες ταχυμεταφορών που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά (αυτό συμβαίνει μόνο μετά την αποστολή επίσημου αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες). 
  Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία αυτή απαιτεί αναμονή 30 ημερών μέχρι να λάβετε απάντηση από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την υπηρεσία ταχυμεταφορών.

  Τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Όροι αποστολής και παράδοσης

Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στείλουμε τα προϊόντα σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ωστόσο, οι χρόνοι αποστολής και παράδοσης είναι μόνο εκτιμήσεις και δεν εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα θα φθάσουν εντός των αναφερόμενων χρόνων.. Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι για καθυστερήσεις παράδοσης που οφείλονται σε περιστάσεις εκτός του ελέγχου μας, όπως καθυστερήσεις ταχυμεταφορών, τελωνειακά ζητήματα κ.λπ.

Χρόνος προετοιμασίας αποστολής:

Ο συνήθης χρόνος προετοιμασίας δεμάτων για μια παραγγελία είναι 3 εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί έως και 5 εργάσιμες ημέρες. Ως "εργάσιμες ημέρες" νοούνται οι εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των ελβετικών αργιών.

Τονίζεται ότι ο χρόνος προετοιμασίας του δέματος δεν περιλαμβάνει τους χρόνους αποστολής. Επομένως, για να υπολογίσει ο χρήστης τον συνολικό αναμενόμενο χρόνο παράδοσης της παραγγελίας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τόσο τον χρόνο προετοιμασίας του δέματος όσο και τον εκτιμώμενο χρόνο αποστολής.

Διαχείριση δεδομένων

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση βλάβης υλικού ή απώλειας δεδομένων, θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τα αντίγραφα ασφαλείας ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Παρόλο που ο παρών Ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους, δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των ιστοτόπων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους λοιπούς όρους χρήσης οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από τον παρόντα Ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο εκτός του δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Συμφωνία ή τις πολιτικές της σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά από τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας στις εν λόγω αλλαγές.

Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Swiss Food δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας ή άλλων άυλων ζημιών, που προκύπτουν από (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της υπηρεσίας, (ii) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου μέρους στην υπηρεσία, (iii) οποιουδήποτε περιεχομένου που λαμβάνεται από την υπηρεσία και (iv) μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των μεταδόσεων ή του περιεχομένου σας, είτε βασίζονται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε σε οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, είτε έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημίας είτε όχι, και ακόμη και αν διαπιστωθεί ότι ένα μέσο αποκατάστασης που προβλέπεται στο παρόν έχει αποτύχει στον ουσιαστικό του σκοπό.

Αρμοδιότητες

Η Swiss Food είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα μέχρι το πρώτο σημείο επαφής της ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός της ελβετικής επικράτειας.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των προϊόντων στη χώρα του, καθώς και για άλλα έξοδα που δεν καλύπτονται από την υπηρεσία μας. και τελωνειακά τέλη εισαγωγής.

Επικοινωνώντας μαζί μας

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με αυτήν, μπορείτε να το κάνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Αρμόδιο νομικό φόρουμ

Όλες οι διαφορές σε σχέση με τους παρόντες όρους υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων της Bellinzona, Ελβετία (CH).
(Σύμβαση Λουγκάνο, CLug; SR 0.275.12)

Γρήγορη παράδοση

Εντοπισμένα δέματα

Διεθνής ναυτιλία

100% από Switzerland

100% Ασφαλές Ταμείο

PayPal / MasterCard / Visa