Мова

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності swissfood.store

Наша Політика конфіденційності та Політика відповідають одному з найсуворіших у світі швейцарському законодавству щодо безпеки та обробки персональних даних. Сервер нашого сайту знаходиться в Швейцарії, як і всі дані користувачів.

Ми використовуємо технологію шифрування даних протягом усього використання нашої платформи.

Для отримання інформації про зібрані Ваші персональні дані, цілі та суб'єктів, яким передаються дані, будь ласка, зв'яжіться з Володільцем.


Контролер даних

Швейцарський продовольчий магазин, 6500 Беллінцона, Швейцарія (CH)

Адреса електронної пошти Власника: info[at]swissfood.store


Типи зібраних даних

Володільцем не надається перелік видів Персональних даних, що збираються.

Повна інформація про кожен тип зібраних даних надається у відповідних розділах цієї політики конфіденційності або у спеціальних інформаційних текстах, що відображаються перед початком збору даних.
Персональні дані можуть бути вільно надані Користувачем або, у випадку Даних про використання, зібрані автоматично під час використання цього Додатку.
Якщо не вказано інше, всі Дані, що вимагаються цією Заявкою, є обов'язковими. Якщо Ви відмовляєтеся їх надати, надання Сервісу за допомогою цього Додатку може виявитися неможливим. У випадках, коли ця Додаток вказує певні Дані як необов'язкові, Користувачі можуть утриматися від повідомлення таких Даних, не впливаючи при цьому на доступність Сервісу або його роботу.
Якщо Користувачі мають будь-які сумніви щодо того, які Дані є обов'язковими, їм рекомендується звернутися до Контролера даних.
Будь-яке використання файлів cookie - або інших інструментів відстеження - цим Додатком або власниками послуг третіх осіб, що використовуються цим Додатком, якщо не вказано інше, має на меті надання Послуги, запитуваної Користувачем, на додаток до інших цілей, описаних у цьому документі та в Політиці використання файлів cookie, якщо така існує.

Користувач бере на себе відповідальність за Персональні дані третіх осіб, отримані, опубліковані або поширені за допомогою цього Додатку, і гарантує, що має право повідомляти або поширювати їх, звільняючи Власника від будь-якої відповідальності перед третіми особами.


Способи та місце обробки зібраних Даних
Методи лікування

Контролер даних вживає відповідних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому доступу, розголошенню, зміні або знищенню Персональних даних.
Обробка здійснюється за допомогою комп'ютеризованих та/або телематичних засобів, з організаційними методами та логікою, суворо пов'язаними із зазначеними цілями. Крім Контролера даних, в деяких випадках доступ до Даних можуть мати інші суб'єкти, що беруть участь в організації цієї Заявки (адміністративні, комерційні, маркетингові, юридичні, системні адміністратори) або зовнішні суб'єкти (такі як сторонні постачальники технічних послуг, поштові кур'єри, хостинг-провайдери, ІТ-компанії, агентства зв'язку), також призначені, в разі необхідності, Контролером даних в якості Обробників даних. Оновлений список Обробників даних завжди можна запросити у Контролера даних.
Правова основа лікування

Володілець обробляє Персональні дані, що стосуються Користувача, якщо виконується одна з наступних умов:

Користувач надав згоду для однієї або декількох конкретних цілей; Примітка: в деяких юрисдикціях Контролер даних може бути уповноважений обробляти Персональні дані без згоди Користувача або іншої з правових підстав, зазначених нижче, до тих пір, поки Користувач не заперечить ("відмовиться") проти такої обробки. Однак це не застосовується, якщо обробка Персональних даних регулюється європейським законодавством про захист персональних даних;
обробка необхідна для укладення договору з Користувачем та/або виконання переддоговірних заходів;
обробка необхідна для виконання юридичного зобов'язання, на яке поширюється дія Контролера даних;
обробка необхідна для виконання завдання в інтересах суспільства або для здійснення державних повноважень, покладених на Контролера даних;
обробка необхідна для реалізації законного інтересу Контролера або третіх осіб.

Однак, завжди можна звернутися до Контролера даних з проханням роз'яснити конкретну правову основу кожної обробки і, зокрема, уточнити, чи обробка ґрунтується на законі, передбачена договором або є необхідною для укладення договору.
Місце

Дані обробляються в штаб-квартирі Контролера даних і в будь-якому іншому місці, де знаходяться сторони, що беруть участь в обробці. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з Контролером даних.
Персональні дані Користувача можуть бути передані в іншу країну, ніж та, в якій знаходиться Користувач. Для отримання додаткової інформації про місце обробки Користувач може звернутися до розділу про деталі обробки Персональних даних.

Користувач має право отримати інформацію про правові підстави для передачі Даних за межі Європейського Союзу або в міжнародну організацію, що діє на підставі міжнародного публічного права або утворену двома або більше країнами, таку як ООН, а також про заходи безпеки, що вживаються Контролером даних для захисту Даних.

Користувач може перевірити, чи відбувається одна з описаних вище передач, вивчивши розділ цього документа, що стосується деталей обробки Персональних даних, або запросити інформацію у Контролера даних, зв'язавшись з ним за реквізитами, вказаними на початку.
Термін зберігання

Дані обробляються та зберігаються протягом часу, необхідного для цілей, для яких вони були зібрані.

Тому:

Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору між Контролером даних і Користувачем, будуть зберігатися до завершення виконання такого договору.
Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних із законним інтересом Контролера даних, будуть зберігатися до тих пір, поки такий інтерес не буде задоволений. Користувач може отримати додаткову інформацію про законний інтерес, який переслідує Власник, у відповідних розділах цього документа або зв'язавшись з Власником.

Якщо обробка ґрунтується на згоді Користувача, Контролер даних може зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, поки така згода не буде відкликана. Крім того, Контролер даних може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду відповідно до правового зобов'язання або за розпорядженням органу влади.

В кінці терміну зберігання Персональні дані будуть видалені. Таким чином, в кінці цього періоду право на доступ, видалення, виправлення та перенесення Даних більше не може бути реалізовано.


Права користувачів

Користувачі можуть здійснювати певні права щодо Даних, які обробляються Контролером даних.

Зокрема, Користувач має право на:

відкликати згоду в будь-який час. Користувач має право відкликати раніше надану згоду на обробку своїх Персональних даних.
заперечувати проти обробки своїх Даних. Користувач може заперечувати проти обробки його/її Даних, коли це робиться на іншій правовій основі, ніж згода. Більш детальна інформація про право на заперечення вказана в розділі нижче.
доступ до своїх Даних. Користувач має право отримувати інформацію про Дані, які обробляються Контролером даних, про окремі аспекти обробки та отримувати копію оброблених Даних.
перевіряти та вимагати виправлення. Користувач може перевірити правильність своїх Даних і вимагати їх оновлення або виправлення.
отримати обмеження обробки. При виконанні певних умов Користувач може вимагати обмеження обробки своїх Даних. У цьому випадку Контролер даних не буде обробляти Дані з будь-якою іншою метою, крім їх зберігання.
домогтися видалення або вилучення своїх Персональних даних. При виконанні певних умов Користувач може вимагати видалення своїх Даних Контролером даних.
отримати свої Дані або домогтися їх передачі іншому Контролеру даних. Користувач має право на отримання своїх Даних у структурованому, загальноприйнятому та зручному для читання форматі та, якщо це технічно можливо, на їх безперешкодну передачу іншому Контролеру даних. Це положення застосовується, коли Дані обробляються автоматизованими засобами і обробка ґрунтується на згоді Користувача, на договорі, стороною якого є Користувач, або на пов'язаних з ним договірних заходах.
подати скаргу. Користувач може подати скаргу до компетентного наглядового органу з питань захисту даних або звернутися до суду.

Деталі права на заперечення

Коли Персональні дані обробляються в суспільних інтересах, при здійсненні державних повноважень, покладених на Контролера даних, або для переслідування законного інтересу Контролера даних, Користувачі мають право заперечувати проти обробки з причин, пов'язаних з їх конкретною ситуацією.

Користувачам нагадується, що якщо їхні Дані обробляються для цілей прямого маркетингу, вони можуть заперечувати проти такої обробки без пояснення причин. Щоб дізнатися, чи обробляє Контролер даних дані для цілей прямого маркетингу, Користувачі можуть звернутися до відповідних розділів цього документа.
Як реалізувати свої права

Для реалізації прав Користувача Користувачі можуть звернутися із запитом за контактними даними Власника, зазначеними в цьому документі. Запити приймаються на безоплатній основі та розглядаються Власником у найкоротший термін, але в будь-якому випадку протягом одного місяця.


Більше інформації про лікування
Захист в суді

Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником в суді або на підготовчих стадіях до його можливого створення для захисту від зловживань при використанні Користувачем цього Додатку або пов'язаних з ним Сервісів.
Користувач заявляє про свою обізнаність про те, що Власник може бути зобов'язаний розкрити Дані на вимогу органів державної влади.
Конкретна інформація

За Вашим запитом, на додаток до інформації, що міститься в цій політиці конфіденційності, цей Додаток може надавати Вам додаткову і контекстну інформацію щодо конкретних Послуг, або збору та обробки Персональних даних.
Системний журнал та обслуговування

Для потреб експлуатації та обслуговування ця Додаток і будь-які послуги третіх осіб, що використовуються ним, можуть збирати системні журнали, тобто файли, які фіксують взаємодію, а також можуть містити Персональні дані, такі як IP-адреса Користувача.
Інформація, що не міститься в цій політиці

Додаткову інформацію щодо обробки Персональних даних можна в будь-який час запросити у Контролера даних, використовуючи контактну інформацію.
Відповідь на запити "Не відстежувати"

Ця програма не підтримує запити "Не відстежувати".
Щоб дізнатися, чи підтримують їх сторонні сервіси, якими ви користуєтеся, будь ласка, ознайомтеся з їхньою політикою конфіденційності.
Зміни до цієї політики конфіденційності

Контролер даних залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в цю політику конфіденційності, інформуючи Користувачів на цій сторінці і, по можливості, в цьому Додатку і, якщо це технічно і юридично можливо, надсилаючи повідомлення Користувачам за допомогою однієї з контактних даних, наявних у розпорядженні Контролера даних. Тому, будь ласка, регулярно переглядайте цю сторінку, посилаючись на дату останньої модифікації, зазначену внизу.

Якщо зміни стосуються лікування, правовою основою якого є згода, Власник знову отримає згоду Користувача, якщо це необхідно.

Швидка доставка

Відстеження посилок

Міжнародне судноплавство

100% зі Швейцарії

100% Безпечна каса

PayPal / MasterCard / Visa