Limba

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a swissfood.store

Politica și politica noastră de confidențialitate respectă una dintre cele mai restrictive reglementări elvețiene din lume în ceea ce privește securitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Serverul site-ului nostru web se află în Elveția, la fel ca și toate datele utilizatorilor.

Folosim tehnologia de criptare a datelor pe toată durata utilizării platformei noastre.

Pentru a primi informații cu privire la datele dvs. personale colectate, scopurile și subiecții cu care sunt partajate datele, vă rugăm să contactați proprietarul.


Operator de date

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Elveția (CH)

Adresa de e-mail a proprietarului: info[at]swissfood.store


Tipuri de date colectate

Proprietarul nu furnizează o listă a tipurilor de date cu caracter personal colectate.

Detaliile complete privind fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin intermediul unor texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestei aplicații.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele cerute de prezenta cerere sunt obligatorii. Dacă refuzați să le furnizați, este posibil ca această Aplicație să nu poată furniza Serviciul. În cazurile în care această Aplicație indică anumite Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără a afecta disponibilitatea Serviciului sau funcționarea acestuia.
În cazul în care utilizatorii au îndoieli cu privire la datele obligatorii, aceștia sunt încurajați să contacteze operatorul de date.
Orice utilizare a modulelor cookie - sau a altor instrumente de urmărire - de către această Aplicație sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de această Aplicație, dacă nu se specifică altfel, are ca scop furnizarea Serviciului solicitat de Utilizator, în plus față de alte scopuri descrise în acest document și în Politica privind modulele cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei Aplicații și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând Proprietarul de orice responsabilitate față de terți.


Metode și locul de prelucrare a datelor colectate
Modalități de tratament

Operatorul de date adoptă măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea se realizează cu ajutorul unor instrumente informatice și/sau telematice, cu metode și logice organizatorice strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de date, în unele cazuri, alți subiecți implicați în organizarea acestei Aplicații (administrativ, comercial, marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi terți furnizori de servicii tehnice, curieri poștali, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare) pot avea acces la date, de asemenea, numiți, dacă este necesar, în calitate de operatori de date de către Operatorul de date. Lista actualizată a procesatorilor de date poate fi solicitată oricând de la Operatorul de date.
Temeiul juridic al tratamentului

Proprietarul prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizator dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Operatorul de date poate fi autorizat să prelucreze datele cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau un alt temei juridic specificat mai jos, până când Utilizatorul se opune ("opt-out") unei astfel de prelucrări. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu utilizatorul și/sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care este supus operatorul de date;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea autorității publice cu care a fost învestit operatorul de date;
prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului sau al unor terțe părți.

Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să solicitați operatorului de date să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei prelucrări și, în special, să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, este prevăzută într-un contract sau este necesară pentru a încheia un contract.
Locul

Datele sunt prelucrate la sediul central al operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Operatorul de date.
Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află utilizatorul. Pentru mai multe informații privind locația prelucrării, Utilizatorul poate consulta secțiunea privind detaliile prelucrării Datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau constituită de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de către operatorul de date pentru a proteja datele.

Utilizatorul poate verifica dacă are loc unul dintre transferurile descrise mai sus examinând secțiunea din acest document referitoare la detaliile prelucrării datelor cu caracter personal sau poate solicita informații de la Operatorul de date contactându-l la datele furnizate la început.
Perioada de păstrare

Datele sunt procesate și stocate pentru perioada de timp necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Operatorul de date și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării unui astfel de contract.
Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al operatorului de date vor fi păstrate până când acest interes este satisfăcut. Utilizatorul poate obține mai multe informații despre interesul legitim urmărit de către Titular în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Titularul.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, operatorul de date poate păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp, până la revocarea consimțământului respectiv. În plus, Operatorul de date poate fi obligat să păstreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestei perioade, dreptul de acces, ștergere, rectificare și portabilitate a datelor nu mai poate fi exercitat.


Drepturile utilizatorului

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de către operatorul de date.

În special, utilizatorul are dreptul de a:

revocarea consimțământului în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul exprimat anterior pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
să se opună prelucrării datelor sale. Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor sale atunci când aceasta se face pe un alt temei juridic decât consimțământul. Mai multe detalii privind dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.
să vă accesați datele. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la datele prelucrate de către operatorul de date, la anumite aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a datelor prelucrate.
să verifice și să solicite o corecție. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
obțineți limitarea tratamentului. În cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor sale. În acest caz, Operatorul de date nu va prelucra Datele în alt scop decât stocarea lor.
să obțină ștergerea sau eliminarea datelor sale cu caracter personal. În cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita ștergerea datelor sale de către operatorul de date.
să primiți datele dumneavoastră sau să le transferați către un alt operator de date. Utilizatorul are dreptul de a primi datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, de a obține transferul acestora fără obstacole către un alt operator de date. Această prevedere se aplică atunci când Datele sunt prelucrate prin instrumente automatizate și prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract la care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
să depună o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor sau poate acționa în justiție.

Detalii privind dreptul de opoziție

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea competențelor publice conferite operatorului de date sau pentru a urmări un interes legitim al operatorului de date, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește faptul că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a oferi niciun motiv. Pentru a afla dacă Operatorul de date prelucrează datele în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile respective din acest document.
Cum să vă exercitați drepturile

Pentru a-și exercita drepturile, utilizatorii pot adresa o cerere la datele de contact ale proprietarului indicate în prezentul document. Cererile sunt depuse gratuit și sunt procesate de către Proprietar cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.


Mai multe informații despre tratament
Apărarea în instanță

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi folosite de către Proprietar în instanță sau în etapele pregătitoare pentru o eventuală stabilire a acesteia pentru apărarea împotriva abuzurilor în utilizarea acestei Aplicații sau a Serviciilor conexe de către Utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarul poate fi obligat să divulge datele prin ordinul autorităților publice.
Informații specifice

La cererea dvs., pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație vă poate furniza informații suplimentare și contextuale cu privire la servicii specifice sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
Jurnal de sistem și întreținere

Pentru necesități operaționale și de întreținere, această Aplicație și orice servicii terțe utilizate de aceasta pot colecta jurnale de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și pot conține, de asemenea, Date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a Utilizatorului.
Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la operatorul de date, utilizând detaliile de contact.
Răspuns la cererile "Do Not Track"

Această aplicație nu acceptă solicitări "Do Not Track".
Pentru a afla dacă serviciile terților pe care le utilizați le susțin, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a acestora.
Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, informând utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe această aplicație și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul uneia dintre datele de contact aflate în posesia operatorului de date. Prin urmare, vă rugăm să consultați această pagină în mod regulat, referindu-vă la data ultimei modificări indicate în partea de jos.

În cazul în care modificările implică tratamente al căror temei juridic este consimțământul, proprietarul va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.

Livrare rapidă

Parcele urmărite

Transport internațional

100%, Switzerland

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa