Taal

Voorwaarden

Inleiding

Deze voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen de Website Operator ("Swiss Food", "wij", "we" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw"). Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de swissfood.store website en haar producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Swiss Food is een eenmanszaak met zetel in Zwitserland, officieel ingeschreven in het Handelsregister CHE-445.834.972.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden ervan. Door de Website of haar Diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Website en haar Diensten te gebruiken of te betreden.

Rekeningen en lidmaatschap

Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de account plaatsvinden en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en gebruik kunt maken van onze Diensten. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan leiden tot de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk in kennis stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door u, inclusief enige schade als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.

Lidmaatschap is alleen toegestaan voor volwassenen die meerderjarig zijn volgens de wetten van het land van verblijf.

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Raadpleeg ons [Privacybeleid](https://swissfood.store/privacy-policy/) om te begrijpen hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de praktijken die worden beschreven in ons Privacybeleid.

Inhoud van de gebruiker

Wij zijn geen eigenaar van gegevens, informatie of materiaal ("Inhoud") die u tijdens het gebruik van de Dienst op de Website indient. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendom of gebruiksrecht van alle ingediende Content. Wij kunnen Inhoud op de Website controleren en beoordelen die door u is ingediend of gecreëerd met behulp van onze Diensten. Tenzij uitdrukkelijk door u toegestaan, verleent uw gebruik van de Website ons geen licentie om de door u gecreëerde Inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te verspreiden. Maar u verleent ons toestemming om de Inhoud van uw gebruikersaccount te openen, te kopiëren, te verspreiden, op te slaan, door te sturen, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend zoals vereist voor het doel om de Diensten aan u te leveren. Zonder een van deze verklaringen of garanties te beperken, hebben wij het recht, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken Inhoud te weigeren of te verwijderen die naar onze redelijke mening een van onze beleidsregels schendt of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk is.

Diensten

Swiss Food toont op zijn website een catalogus van te kopen producten.

Swiss Food houdt zich bezig met de wederverkoop van in Zwitserland geproduceerde verpakte levensmiddelen en het opzetten van verzendingen naar particuliere klanten. Swiss Food produceert of vervaardigt geen levensmiddelen.

Afwijzing van garanties

De producten en diensten die beschikbaar zijn op onze website worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat de producten of diensten die u koopt precies zo zijn als beschreven op de website of dat ze ononderbroken beschikbaar zijn.

Aankopen

 • Betalingen:

  De betaling moet vooraf en voor het volledige verschuldigde bedrag (verzending + goederen) geschieden via de op de site weergegeven betalingssystemen (Paypal, Stripe of vergelijkbaar). Wij aanvaarden geen andere vormen van betaling dan die welke op de site beschikbaar zijn.

 • Valuta's:

  De referentie- en basisvaluta is de Zwitserse frank (CHF).
  Op onze website en andere verkoopkanalen kan in andere valuta worden betaald. Als u tijdens de aankoop een andere valuta dan de basisvaluta selecteert, wordt een wisselkoers gemaakt op basis van diensten van derden op het moment van aankoop.

 • Aankoopfout:

  Als een aankoop per vergissing is gedaan, moet de klant ons onmiddellijk via het contactformulier binnen 24 uur op de hoogte stellen, anders wordt de bestelling als effectief beschouwd. Als de gebruiker niet op tijd op de hoogte, 20% zal worden afgetrokken van het totale bedrag voor administratieve en vergoedingskosten door de derde partij payment provider.

 • Beschikbaarheid van het product:

  We streven ernaar onze online voorraad up-to-date te houden om de beschikbaarheid van producten weer te geven. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan er echter een discrepantie zijn tussen de beschikbaarheid van een product op de website en de daadwerkelijke beschikbaarheid in ons magazijn. Als een besteld product om logistieke redenen niet beschikbaar is, nemen we een van de volgende acties:

  a. Vervanging door een gelijkwaardig product: We vervangen het niet-beschikbare product graag door een vergelijkbaar alternatief met vergelijkbare kenmerken en een vergelijkbare waarde. Voordat we overgaan tot vervanging, nemen we contact met je op om gedetailleerde informatie te geven over het voorgestelde vervangende product en om je goedkeuring te verkrijgen.

  b. Terugbetaling: Als vervanging door een gelijkwaardig product niet acceptabel voor je is, zullen we een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag voor het niet-beschikbare product uitvoeren. De terugbetaling wordt binnen een redelijke termijn verwerkt via de oorspronkelijke betalingsmethode.

 • Restituties en retourzendingen:

  In principe vindt restitutie alleen plaats bij een fout van Swiss Food, bij beschadigde of ontbrekende goederen.

  Als de producten zijn verzonden, aanvaarden wij geen verzoeken om terugbetaling (behalve in de hierboven vermelde gevallen).

  Als het pakket dat correct is opgesteld en verzonden, niet door de klant wordt opgehaald, kan geen terugbetaling plaatsvinden.

  Swiss Food accepteert geen retourzendingen van goederen en sluit alle aansprakelijkheid uit zodra de goederen zijn verzonden (zie hoofdstuk Verantwoordelijkheid).

  Terugbetalingen zijn exclusief verzendkosten, in principe worden alleen de producten door Swiss Food vergoed.

  Alle verzonden pakketten zijn verzekerd via de verzendingsmaatschappij.

  Bij beschadiging of verlies van het pakket worden de verzendkosten vergoed. Voor een volledige terugbetaling moet u wachten op de bevestiging van de Zwitserse Post of de koeriers die voor het vervoer zijn gebruikt (dit gebeurt alleen na een officieel verzoek aan de betreffende diensten). 
  Over het algemeen moet je bij dit proces 30 dagen wachten voordat je een reactie ontvangt van de post- of koeriersdienst.

  Verzoeken om terugbetaling moeten schriftelijk worden ingediend via e-mail of het contactformulier op onze site.

Verzend- en leveringsvoorwaarden

We doen ons best om je producten zo snel mogelijk te verzenden. Echter, verzend- en levertijden zijn slechts schattingen en we garanderen niet dat producten binnen de aangegeven tijden aankomen. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben, zoals vertragingen bij koeriers, douanekwesties, enz.

Voorbereidingstijd voor verzending:

De standaard pakkettijd voor een bestelling is 3 werkdagen. In bepaalde omstandigheden kan deze periode echter oplopen tot 5 werkdagen. Werkdagen' worden gedefinieerd als weekdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Zwitserse feestdagen.

Er wordt benadrukt dat de voorbereidingstijd van het pakket is exclusief de verzendtijd. Om de totale verwachte levertijd van de bestelling te berekenen, moet de gebruiker dus rekening houden met zowel de voorbereidingstijd van het pakket als de geschatte verzendtijd.

Gegevensbeheer

We nemen passende maatregelen om gegevens met betrekking tot het gebruik van onze Website en Diensten te beveiligen en er back-ups van te maken. In het geval van hardwarestoringen of gegevensverlies zullen we proberen back-ups te herstellen om de impact en downtime tot een minimum te beperken.

Links naar andere websites

Hoewel deze website kan verwijzen naar andere websites, impliceren wij niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of verwantschap met enige gekoppelde website, tenzij specifiek hierin vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en staan niet in voor het aanbod van bedrijven of personen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, producten, diensten en inhoud van derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u via een link op deze Website opent, zorgvuldig te lezen. Het linken naar andere off-site websites is op eigen risico.

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst of haar beleid met betrekking tot de Website of Diensten te allen tijde te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan is Swiss Food niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere, punitieve of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van de service of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service; (ii) gedrag of inhoud van derden op de service; (iii) enige inhoud verkregen via de service; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we wel of niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin uiteengezette oplossing niet aan haar essentiële doel blijkt te hebben beantwoord.

Verantwoordelijkheden

Swiss Food is verantwoordelijk voor de producten tot aan het eerste contactpunt van de postdienst op het Zwitserse grondgebied.

De klant is verantwoordelijk voor de invoer van de producten in zijn eigen land, evenals voor andere kosten die niet door onze service worden gedekt. en invoerrechten.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over deze overeenkomst of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie die daarmee verband houdt, kunt u dat doen via het contactformulier.

Bevoegd juridisch forum

Alle geschillen in verband met deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de gewone rechtbanken van Bellinzona, Zwitserland (CH).
(Verdrag van Lugano, CLug; SR 0.275.12)

Snelle levering

Opgespoorde pakketten

Internationale verzending

100% uit Zwitserland

100% Veilig afrekenen

PayPal / MasterCard / Visa