Język

Zasady i warunki

Wprowadzenie

Niniejsze warunki ("Warunki", "Umowa") są umową pomiędzy operatorem strony internetowej ("Swiss Food", "nas", "my" lub "nasz") a Tobą ("Użytkownik", "Ty" lub "Twój"). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania z serwisu przez Użytkownika. swissfood.store strona internetowa oraz wszelkie jej produkty lub usługi (łącznie "Strona internetowa" lub "Usługi").

Swiss Food jest firmą jednoosobową z siedzibą w Szwajcarii, oficjalnie zarejestrowaną w rejestrze handlowym CHE-445.834.972.

Akceptacja niniejszych warunków

Użytkownik potwierdza, że przeczytał niniejszą Umowę i zgadza się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania lub dostępu do Strony internetowej i jej Usług.

Rachunki i członkostwo

Jeśli utworzysz konto na Stronie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które występują na koncie i wszelkie inne działania podjęte w związku z nim. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować i sprawdzać nowe konta, zanim użytkownik będzie mógł się zalogować i korzystać z naszych Usług. Podanie fałszywych informacji kontaktowych jakiegokolwiek rodzaju może spowodować zamknięcie konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych użyciach swojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania użytkownika, w tym za wszelkiego rodzaju szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań.

Członkostwo jest dozwolone tylko dla osób pełnoletnich zgodnie z prawem kraju zamieszkania.

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność użytkowników i zobowiązujemy się do ochrony ich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą [Polityką prywatności](https://swissfood.store/privacy-policy/) aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy informacje o użytkownikach. Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w naszej Polityce prywatności.

Treść użytkownika

Nie jesteśmy właścicielem żadnych danych, informacji ani materiałów ("Treści"), które użytkownik przesyła na Stronę w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, zgodność z prawem, rzetelność, stosowność oraz własność intelektualną lub prawo do korzystania z całej przesłanej Treści. Możemy monitorować i przeglądać Treści zamieszczone na Stronie przez użytkownika lub utworzone za pomocą naszych Usług. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez użytkownika, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, modyfikację, publikację lub dystrybucję Treści stworzonych przez użytkownika. Użytkownik udziela nam jednak pozwolenia na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, przeformatowywanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści konta użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym do celów świadczenia Usług na rzecz użytkownika. Nie ograniczając żadnych z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, choć nie obowiązek, do, według własnego uznania, odmowy lub usunięcia wszelkich Treści, które w naszej uzasadnionej opinii naruszają którąkolwiek z naszych zasad lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub niedopuszczalne.

Usługi

Swiss Food wyświetla na swojej stronie internetowej katalog produktów możliwych do kupienia.

Swiss Food zajmuje się odsprzedażą pakowanej żywności produkowanej w Szwajcarii oraz organizacją wysyłek do klientów prywatnych. Swiss Food nie produkuje ani nie wytwarza żadnego rodzaju żywności.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Produkty i usługi dostępne na naszej stronie internetowej są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Nie gwarantujemy, że zakupione produkty lub usługi będą dokładnie takie, jak opisano na stronie internetowej, ani że będą dostępne nieprzerwanie.

Zakupy

 • Płatności:

  Płatność musi być dokonana z góry i na pełną kwotę należności (wysyłka + towar) poprzez systemy płatności wyświetlane na stronie (Paypal, Stripe lub podobne). Nie akceptujemy innych form płatności niż te dostępne na stronie.

 • Waluty:

  Walutą referencyjną i bazową jest frank szwajcarski (CHF).
  Płatności można dokonywać w innych walutach na naszej stronie internetowej i w innych kanałach sprzedaży. Podczas zakupu, jeśli wybierzesz walutę inną niż podstawowa, dokonywany jest kurs wymiany w oparciu o usługi firm trzecich w momencie zakupu.

 • Błąd w zakupie:

  Jeśli zakup został dokonany w wyniku błędu, klient musi natychmiast powiadomić nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie zamówienie zostanie uznane za skuteczne. Jeśli użytkownik nie powiadomi w odpowiednim czasie, 20% zostanie potrącony z całkowitej kwoty na opłaty administracyjne i zwrot kosztów przez zewnętrznego dostawcę płatności.

 • Dostępność produktu:

  Staramy się na bieżąco aktualizować nasze zasoby online, aby odzwierciedlić dostępność produktów. Jednak w wyjątkowych okolicznościach może wystąpić rozbieżność między dostępnością produktu pokazaną na stronie internetowej a rzeczywistą dostępnością w naszym magazynie. Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny z przyczyn logistycznych, zobowiązujemy się do podjęcia jednego z następujących działań:

  a. Wymiana na równoważny produkt: Z przyjemnością zastąpimy niedostępny produkt porównywalną alternatywą, która ma podobne funkcje i porównywalną wartość. Przed przystąpieniem do wymiany skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania szczegółowych informacji na temat proponowanego produktu zastępczego i uzyskania Twojej zgody.

  b. Zwrot pieniędzy: Jeśli wymiana na równoważny produkt nie jest akceptowalna dla użytkownika, dokonamy pełnego zwrotu kwoty zapłaconej za niedostępny produkt. Zwrot zostanie przetworzony przy użyciu oryginalnej metody płatności w rozsądnych ramach czasowych.

 • Zwroty i refundacje:

  Zasadniczo zwroty będą dokonywane tylko w przypadku błędu ze strony Swiss Food, za uszkodzony lub brakujący towar.

  Jeśli produkty zostały wysłane, nie przyjmujemy wniosków o zwrot pieniędzy (z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej).

  Jeśli pakiet, który został skonfigurowany i wysłany prawidłowo, a nie jest odbierany przez klienta, zwrot pieniędzy nie może być dokonany.

  Swiss Food nie przyjmuje zwrotów towarów i wyklucza wszelką odpowiedzialność po wysłaniu towaru (patrz rozdział Odpowiedzialność).

  Zwroty nie obejmują kosztów wysyłki, w zasadzie tylko produkty są zwracane przez Swiss Food.

  Wszystkie wysyłane paczki są ubezpieczone przez dostawcę usług wysyłkowych.

  Koszty wysyłki są zwracane w przypadku uszkodzenia lub zaginięcia paczki. Aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy, należy poczekać na potwierdzenie od Poczty Szwajcarskiej lub kurierów użytych do transportu (następuje to dopiero po wysłaniu oficjalnej prośby do odpowiednich służb). 
  Ogólnie rzecz biorąc, proces ten wymaga 30-dniowego oczekiwania na odpowiedź od poczty lub firmy kurierskiej.

  Prośby o zwrot kosztów muszą być przesłane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na naszej stronie.

Warunki wysyłki i dostawy

Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłać produkty tak szybko, jak to możliwe. Jednakże, czasy wysyłki i dostawy są jedynie szacunkowe i nie gwarantujemy, że produkty dotrą w podanych terminach. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą, takimi jak opóźnienia kurierskie, kwestie celne itp.

Czas przygotowania przesyłki:

Standardowy czas przygotowania paczki dla zamówienia wynosi 3 dni robocze. Jednak w pewnych okolicznościach okres ten może wydłużyć się do 5 dni roboczych. "Dni robocze" definiuje się jako dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt szwajcarskich.

Podkreśla się, że czas przygotowania paczki nie obejmuje czasu wysyłki. W związku z tym, aby obliczyć całkowity oczekiwany czas dostawy zamówienia, użytkownik będzie musiał wziąć pod uwagę zarówno czas przygotowania paczki, jak i szacowany czas wysyłki.

Zarządzanie danymi

Podejmujemy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia i tworzenia kopii zapasowych danych związanych z korzystaniem z naszej Witryny i Usług. W przypadku awarii sprzętu lub utraty danych dołożymy starań, aby przywrócić kopie zapasowe w celu zminimalizowania wpływu i przestojów.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych, nie sugerujemy, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej aprobaty, stowarzyszenia, sponsorowania, popierania lub powiązania z jakąkolwiek stroną internetową, do której prowadzą linki, chyba że jest to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert firm lub osób ani zawartości ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych osób trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z każdej strony internetowej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza z tej strony. Użytkownik łączy się z innymi stronami internetowymi na własne ryzyko.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Strony lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy na Stronie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało zgodę na te zmiany.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Swiss Food nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wynikowe, w tym między innymi za utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu użytkownika do usługi, korzystania z niej lub niemożności dostępu do niej lub korzystania z niej; (ii) jakiegokolwiek zachowania lub treści osób trzecich w usłudze; (iii) wszelkich treści uzyskanych z usługi; oraz (iv) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany transmisji lub treści użytkownika, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.

Obowiązki

Swiss Food jest odpowiedzialny za produkty do pierwszego punktu kontaktu z pocztą na terytorium Szwajcarii.

Klient jest odpowiedzialny za import produktów do swojego kraju, jak również za inne koszty, które nie są pokrywane przez nasz serwis. oraz opłaty celne przywozowe.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby zrozumieć więcej na temat niniejszej Umowy lub chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie z nią związanej, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Kompetentne forum prawne

Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych w Bellinzona, Szwajcaria (CH).
(Konwencja w Lugano, CLug; SR 0.275.12)

Szybka dostawa

Działki śledzone

Wysyłka międzynarodowa

100% z Szwajcarii

100% Bezpieczna kasa

PayPal / MasterCard / Visa